Εταιρικό βιωματικό Workshop

Στην BlackLight σχεδιάζουμε και υλοποιούμε αξιοποιώντας πλήρως ανθρώπους με και χωρίς αναπηρία όρασης, ένα βιωματικό εργαστήρι που επιτυγχάνει κατά γενική ομολογία να αφυπνίσει τους συμμετέχοντες και παράλληλα να αναδείξει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεξιότητες.

 

Πιο συγκεκριμένα, βασίζει τη δομή του στις μεθόδους της μη τυπικής/ βιωματικής  μάθησης (experiential learning) και στοχεύει:

 

 • Στην εξοικείωση των στελεχών και των εργαζομένων της επιχείρησης με την αναπηρία της όρασης.
 • Στην εξάλειψη των στερεοτύπων σε σχέση με την αναπηρία.
 • Στην ενίσχυση του πνεύματος ομαδικότητας και επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων.
 • Στην ανακάλυψη νέων και στην ενδυνάμωση των υφιστάμενων δεξιοτήτων.
 • Στην αλληλεπίδραση ατόμων με και χωρίς αναπηρία.
 • Στην καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής  σκέψης.
 • Στην προαγωγή της συναισθηματικής νοημοσύνης και ιδιαίτερα της ενσυναισθησης.
 • Στην ενδυνάμωση ηγετικών ικανοτήτων.

 

Το βιωματικό μας workshop έχει διάρκεια  περίπου 90 λεπτά, με δυνατότητα προσαρμογής, και χωρίζεται στις εξής ενότητες:

 • Βιωματικά παιχνίδια αναγνώρισης για τις τέσσερις αισθήσεις.
 • Ενίσχυση επικοινωνιακών και ηγετικών δεξιοτήτων, μέσω της εξοικείωσης με την γραφή Braille και ανάπτυξη ιδεών για πιθανές χρήσεις σε προϊόντα της επιχείρησης.
 • Ας παίξουμε: Με όχημα το παιχνίδι αναπτύσσουμε δεξιότητες συνεργασίας, παρακίνησης, ομαδικότητας και επικοινωνίας.
 • Ακολουθεί συζήτηση με τα κυριότερα συμπεράσματα και διδαχές – key learning – και κατόπιν OnLine συμπλήρωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης.

 

Γιατί να παρακολουθήσει κάποιος το συγκεκριμένο βιωματικό εργαστήρι;

 • Μέσα από παιχνίδια και δράσεις βιωματικής μάθησης ενισχύονται η ομαδικότητα, η κριτική σκέψη, οι ηγετικές ικανότητες και η επικοινωνία των στελεχών της επιχείρησης.
 • Το συγκεκριμένο βιωματικό workshop αποτελεί μια εξαιρετική πράξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
 • Επιλέγοντας το συγκεκριμένο workshop, η επιχείρηση συμβάλλει ουσιαστικά στην εξάλειψη των ανισοτήτων στην εργασία για τους ανθρώπους με αναπηρία.
Μετάβαση στο περιεχόμενο