Ενότητα «Covid-19»

black light logo

Ενότητα «Covid-19»

Από τον Μάιο του 2020 στις υπηρεσίες μας έχει προστεθεί η ενότητα «Covid-19», η οποία συνδυάζεται εξαιρετικά τόσο με τις offline, όσο και με τις online υπηρεσίες μας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που τόσο ο γενικός πληθυσμός, αλλά και πολύ περισσότερο τα άτομα με αναπηρία καλούνται να αντιμετωπίσουν, στην Black Light σχεδιάσαμε μια νέα ενότητα η οποία στοχεύει:

 

  • Στην επικαιροποίηση όλων των τεχνικών προσέγγισης και εξυπηρέτησης των πελατών με αναπηρία όρασης και κινητικές αναπηρίες, σύμφωνα με τους ισχύοντες γενικούς κανόνες για την παραμονή και την εξυπηρέτηση των πελατών σε καταστήματα λιανικής πώλησης.
  • Στην ενδυνάμωση του ομαδικού πνεύματος και της επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών και των  εργαζομένων, (διαδικασία ιδιαίτερα απαραίτητη στην περίοδο της πανδημίας  που διανύουμε).
  • Στην ενημέρωση από έμπειρους τυφλούς εκπαιδευτές, για ζητήματα ζωτικής σημασίας που αφορούν τους ανθρώπους με αναπηρία και στα οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο.
  • Στη δημιουργία κατάλληλου πλαισίου για την καλλιέργεια ιδεών σχετικά με offline αλλά και online πιθανά νέα προϊόντα, που μπορούν να περιλαμβάνουν κατά τα στάδια παραγωγής τους στο σχεδιασμό τους τα άτομα με αναπηρία.

 Μετάβαση στο περιεχόμενο